Vodeno staklo

NATRIJUMOVO VODENO STAKLO

Natrijum silikat tečan ili tečno natrijumovo vodeno staklo ili staklena voda je trgovačko ime za rastvore silikata natrijuma različitog  sastava:

SVOJSTVA NATRIJUM SILIKATA TEČNOG, GALENIKA MAGMASIL*

 

NazivMolarni** modulmas % Si02mas %Na20Gustina g/cm3
Natrijum silikat, tečan SP3,10 - 3,4025,20 - 28,008,00 - 9,001,355 - 1,380
Natrijum silikat, tečan M1,90 - 2,1025,20 - 28,2012,30 - 14,301,440 - 1,510
Natrijum silikat, tečan D2,00 - 2,4024,00 - 27,5010,00 - 12,001,350 - 1,450
Natrijum silikat, tečan PG1,50 - 1,6026,00 - 28,0016,00 - 18,001,55 - 1,60

 

*Opseg gustina i sastava  koje odgovaraju komercijalnim proizvodima iz gornje tabele u Galenici Magmasil su propisani na osnovu prosečnih zahteva većine kupaca. Rastvori vodenog stakla se mešaju sa vodom u svim odnosima, tako da kupac po svojoj volji može razrediti vodeno staklo u skladu sa konačnom upotrebom.

**Molarni silikatni modul se za natrijumovo vodeno staklo dobija množenjem težinskog silikatnog modula: mas%Si02 /mas %Na20 sa 1,032 (ovaj broj je odnos molarnih masa Na20: 62,0/ molarna masa Si02: 60,1).

U mogućnosti smo da na zahtev kupca proizvodimo i natrijum silikat tečan  sastava drugačijih od navedenih.

Galenika Magmasil poseduje REACH sertifikat za rastvore silikata natrijuma tako da može izvoziti Natrijum silikat tečan i u zemlje Evopske unije.

O upotrebi vodenog stakla možete pročitati na strani O VODENOM STAKLU. link.

Za dodatne informacije kontaktirajte Stručnu pomoć. Pomoći čemo vam koliko znamo i možemo. Za Galeniku Magmasil ne postoje važni i nevažni kupci, po vremenu koje im posvećujemo, mi poštujemo sve naše kupce, i velike i male.

PAKOVANJE:  Natrijum silikat tečan  se isporučuje u buradima, kontejnerima i auto cisternama. Kupac donosi svoju ambalažu, ali moguće je postići dogovor i oko isporuke silikata sa ambalažom.

SKLADIŠTENJE: Vodeno staklo skladištu zatvorenim sudovima na temperaturi iznad 5 oC. Pri radu preduzeti mere opreza kao sa jakim alkalijama. 

 

Kupite ovaj proizvod online na nasem e-shopu