Galenika Magmasil - Proizvodi

Osnovu poizvodnog programa preduzeća Galenika-Magmasil a.d. čini proizvodnja čvrstih i tečnih silikata natrijuma i kalijuma. Čvrsti silikati natrijuma i kalijuma se dobijaju u kadnim pećima reakcijom kvarcnog peska  i natrijum karbonata ( kalcinirane sode) ili kalijum karbonata (potaše) u obliku plavih prozirnih staklenih komada nepravilnog oblika. Proizvod je na tržištu poznat  pod nazivom ČVRSTO VODENO STAKLO.

Rastvaranjem čvrstog vodenog stakla u vodi na visokoj temperaturi i pritisku dobijaju se rastvori silikata natrijuma ili kalijuma razlicitih karakteristika – na tržistu poznati pod imenom “VODENO STAKLO” ili “STAKLENA VODA”.

Drugi način dobijanja vodenog stakla koji postoji u Galenici Magmasil a.d   je rastvaranjem kvarcnog peska u rastvoru natrijum hidroksida – hidrotermalni postupak.

Vodeno staklo ima izuzetno raširenu upotrebu u različitim granama industrije.

Najviše se koristi u industriji  deterdženata, livarstvu, gradjevinarstvu, hemijskoj industriji itd.

Proizvodni program Galenika-Magmasila a.d obuhvata dve osnovne grupe proizvoda:

Vi ste ovde: Početak Proizvodni program