NATRIJUM METASILIKAT PENTAHIDRAT

 

DOBIJANJE I PRIMENA:

Natrijum metasilikat pentahidrat je beli kristalni prah, lako rastvorljiv u vodi, veoma alkalan. Hemijska formula mu je:  Na2SiO3 • 5H2O.  Koristi se u proizvodnji industrijskih deterdženata i drugih sredstava za pranje i čišćenje, zatim kao elektrolit u proizvodnji keramičko-vatrostalnih materijala i dr.

Karakteristike

Vrednosti

SiO2, %

27,30-29,20

Na2O, %

28,50-30,00

SiO2 / Na2O (molski odnos)

0,95-1,05

pH (1%-tni rastvor)

12,50-13,00


PAKOVANJE:

Plastične vreće od 50kg

SKLADIŠTENJE:

Zbog higroskopnosti metasilikata pentahidrata, ambalaža mora biti dobro zatvorena.Skladišti se  u suvim prostorijama na temperaturama  od 5- 25 °C.  Pri radu sa ovim materijalom neophodne su mere zaštite i opreza kao i sa drugim jakim alkalijama.

 

 

Vi ste ovde: Početak Proizvodni program Alkalni silikati Natrijum metasilik. pentahid.