NATRIJUM SILIKAT, TEČAN

 

DOBIJANJE I PRIMENA:

Natrijum silikat tečan  spada u grupu tehničkih alkalnih silikata, dobijen rastvaranjem čvrstog stakla.   Primenjuje se u deterdžentskoj industriji, papirnoj industriji, tekstilnoj industriji, industriji boja, kao vezivo u gradjevinskoj industriji, u proizvodnji keramike i dr.

           NAZIV

Molarni

odnos

% Si02

%Na20

%K20

     º Be

Gustina

g/cm3

Natrijum silikat ,tečan A

3,10-3,40

24,50-26,25

7,75-8,30

37-38

1,430-1,355g

Natrijum silikat,tečan SP

3,10-3,40

25,20-28,00

8,00-9,00

38-40

1,355-1,380

Natrijum silikat,tečan P

3,00-3,30

26,75-29,00

8,60-9,70

40-42

1,380-1,410

Natrijum silikat,tečan Df

2,00-2,40

24,00-27,50

10,00-12,00

37,6-45,0

1,350-1,450

Natrijum silikat,tečan Mf

1,90-2,10

25,20-28,20

12,30-14,30

44,5-49,0

1,440-1,510

Natrijum silikat,tečan PGf

1.55-1.75

26.50-28.90

16.30-18.40

51.5-54.0

1.550-1.600


PAKOVANJE:
Natrijum silikat tečan  se isporučuje u buradima, kontejnerima i auto cisternama za veće količine.
SKLADIŠTENJE:
Važno je da se vodeno staklo lageruje u zatvorenim sudovima na temperaturi iznad 5 °C. Pri radu preduzeti mere opreza predviđene za rad sa jakim hemikalijama.
Vi ste ovde: Početak Proizvodni program Alkalni silikati Natrijum silikat, tečan