NATRIJUM SILIKAT, ČVRST

DOBIJANJE I PRIMENA:

Natrijum silikat, čvrst poznat kao čvrstvo natrijumovo vodeno staklo u obliku je lomljenih komada dobijenih topljenjem odgovarajućeg molskog odnosa kvarcnog peska i natrijum karbonata u kadnoj peći. Primenjuje se za izradu tečnog natrijum silikata.

Karakteristike

Natrijum silikat, čvrst M 2,00-2,20

Natrijum silikat, čvrst M 2,40-2,65

Natrijum silikat, čvrst M 3,10-3,40

Mol. odnos  Mm

2,00-2,20

2,40-2,65

3,10-3,40

% SiO2

65,00-67,00

69,00-71,00

73,00-75,00

 Na2O + SiO2

min 99%

min 99%

min 99%

Gustina  g/cm3

1,500-1,700

1,500-1,700

1,500-1,700

Nerastvorni ostatak

max 0,1%

max 0,1%

max 0,1%

Težinski odnos  Mt

1,95-2,00

2,30-2,50

2,90-3,30

Nasipna težina

1,600 tn/m3

1,600 tn/m3

1,600 tn/m3


KLASIFIKACIJA:

Granulacija stakla do 90mm sa većinom komada od 50-60mm.

PAKOVANJE:

Isporučuje se u rinfuzi, u obliku čvrstih pločastih komada

veličine do 10cm ili u džambo vrećama.

SKLADIŠTENJE:

U originalnoj ambalaži u pokrivenim skladištima.

 

Vi ste ovde: Početak Proizvodni program Alkalni silikati Natrijum silikat, čvrst