SILIKATNO VEZIVO FK

 

DOBIJANJE I PRIMENA:

Silikatno vezivo FK je vezivo na bazi vodenog stakla sa sredstvom za raspadanje, namenjeno izradi jezgara i kalupa silikatnim CO2    postupkom.

Karakteristike

Vrednosti

Gustina

1,526-1,576 gr/cm3

Be

od 50-53

Viskozitet

od 1100-1600mPas

Molski odnos % SiO2/Na2O

2,40-2,50


PRIMENA:

Dodati vezivo u količini 4-7% u odnosu na suv pesak i nakon umešavanja produvati sa CO2.

SKLADIŠTENJE:

U suvim prostorijama na temperaturama  od 5- 25 °C. Sudovi moraju biti uvek zatvoreni. Ukoliko se ipak zaledi vezivo se vraća u normalno stanje blagim zagrevanjem uz mešanje.Pri radu preduzeti mere opreza predviđene za rad sa jakim alkalijama.

PAKOVANJE:

Kontejneri, burad, autocisterne.

NAPOMENA:

U ponudi su i  modifikovana  silikatna veziva   sa raspadačem  FK 4,7,12,20 .Njih odlikuje visoka vrednost čvrstoće i raspadanja (istresanja).Upotrebljavaju se za  izradu  malih i većih dimenzija,jednostavnih i složenih konfiguracija i za izradu kalupnih mešavina za sve poznate vrste livenja.Kod komplikovanih delova sivog i čeličnog liva postižu se dobri rezultati, jer poseduje vrlo dobre osobine istresanja. Dodatni aditivi za poboljšanje  istresanja  nisu potrebni.