Silikagel

Silikagel je po hemijskom sastavu amorfni bezvodni silicijum dioksid sa izuzetno razvijenom unutrašnjom površinom. Jedan gram  GM silika gel koji je mešovitog  tipa mikro + makroporozni) ima unutrašnju površinu nešto veću od košarkaškog igrališta, mikroporozni silikagel i znatno veću. Koristi se kao adsorpciono sredstvo za sušenje gasova i para. Najčešća upotreba mu je za adsorpciju vodene pare iz vazduha u zatvorenim prostorima, kako bi se sprečilo oštećenje materijala usled preterane relativne vlažnosti vazduha (najčešće > 50).Galenika Magmasil proizvodi lomljeni silkagel mešanoporozne unutrašnje strukture. 

Galenika Magmasil u ponudi ima:

Beli silika gel

Indikatorski silikagel 

Promena boje kod indikatorskog silikagela impregniranog kobalt hloridom od tamno plave do ružičaste indikuje  zasićenje vlagom iz vazduha: 

Mešani silikagel 

Mešani silikagelse dobija mešanjem 2/3 prozirnog I 1/3 indikatorskog silikagela - budući da oba silikagela imaju ista adsorpciona svojstva korisnik  će korišćenjem mešanog silikagela uz uštedu u novcu (jer je indikatorski silikagel skuplji) znati kada je silikagel zasićen posle čega ga treba ili ukloniti ili regenerisati (sušiti) na temperaturi 110 -130oC

Silikagel u kesama

Unutar polietilenom zaštićenog pakovanja u kojem se nalazi roba koju treba štititi od uticaja vlage se stavlja proračunata količina silikagela (obratite se našoj stručnoj službi). Silikagel je unutar za vazduh propisnih kesa težine 5, 10, 20, 100, 500g i džakovima od 25kg.

 

Karakteristike silikgela Galenika Magmasil (prozirnog i plavog):
Mešanoporozni silikagel
Vrednost
Sadržaj vlage u %do 2,0
Specifična površina u m2/g500-600
Nasipna masa kg/l0,5-0,6

Tipični adsorpcioni kapacitet pri relativnoj vlažnosti

50% na temperaturi od 25oC u %

14,0

Tipični adsorpcioni kapacitet pri relativnoj vlažnosti

100% na temperaturi od 25oC u %

55
PH (10% ekstrakt)5,0-8,0
Sadržaj SiO2 sušenog gela u %više od 98
Sadržaj u vodi sušenih sulfata izraženih preko NaCl,%< 0,05
SadržajCoCl2 ,% ( indikatorski )0,5
Temperatura regeneracije ,o C110-130
Granulacija2-8mm (1-3, 8-12mm)

 

SKLADIŠTENJE:       

U originalnom pakovanju u suvim, provetrenim prostorijama na temperaturama od 5 – 25 o C

PAKOVANJE:

Kese od 5, 10, 20, 100, 500g i džakovima od 25kg.

 

Kupite ove proizvode online na nasem e-shopu