O Nama

Galenika – Magmasil je  počela sa radom  pod imenom „Miloš Mamić“ 1950 godine sa tri pogona u Zemunu i Novom Beogradu za proizvodnju  kiseonika, lepkova i vodenog stakla .

Utoku 1963 godine, izdvaja se pogon lepkova i seli na drugu lokaciju a preostali delovi proizvodnje objedinjavaju se u jednu celinu  i  sele u modernu fabriku na Batajničkom  drumu gde se i danas nalazi .

Sredinom 1967 god. odvaja  se proizvodnja komprimiranih gasova a pridodaje se proizvodnja poroznih masa za prepariranje čeličnih boca za acetilen.

Preduzeće „ Miloš Mamić “ trajno  se usmerava na baznu  proizvodnju  svojih osnovnih proizvoda .

1969 godine „Miloš Mamić“postaje sastavni deo već moćnog poslovnog sistema „GALENIKA “,zatim prolazi kroz razne oblike samoupravnog organizovanja, da bi na kraju postala deo novoosnovanog Holdinga „Galenika “ koji je nastao posle kupovine fabrike lekova  od strane američke  firme ICN ( 1991. godine) .

U januaru 1995 god.  nakon 45 godina  postojanja  fabrika „ Miloš Mamić“menja ime  i postaje  Akcionarsko društvo „ Magmasil “ a 1997 godine  izdvaja  se  iz Holdinga „ Galenika“ i počinje samostalno da posluje pod nazivom  „ Galenika – Magmasil “ A.D.

1998 godine nezavisni procenjivači izvršili su prvu procenu kapitala,a konačno Rešenje o vrednovanju imovine izdato je 18.12.2000 godine, kada preduzeće postaje deoničarsko društvo .

Preduzeće  je  prvo registrovano kod Privrednog suda u Beogradu pod Rešenjem Fi  8666/01, a zatim početkom 2005 godine izvršeno je prevođenje u Agenciji za privredne registre u skladu sa zakonom .

Prolazeći  kroz  svojinsku  transformaciju  i  izlaskom  na  Beogradsku  berzu, većinski paket akcija je kupila firma „ Tradeinique “ iz Beograda  koja je nakon sprovođenja  odgovarajućih  mera,23 januara 2007 godine postala stoprocentni vlasnik  i  u martu iste godine  konstituisala  Galeniku – Magmasil  kao društvo sa ograničenom odgovornošću .  

Osnovna delatnost preduzeća je proizvodnja hemijskih  neorganskih  proizvoda : 

  • Proizvodnja  silikata ( vodeno staklo, sigel i silikagel )
  • Proizvodnja pomoćnih sredstava za livarstvo  ( lepak za jezgra ) .    
  • Proizvodnja biocidnih proizvoda ( dezinfekciona sredstva za suvo pranje ruku, za dezinfekciju i čišćenje površina, podova i klima uređaja)
  • Proizvodnja sredstava za kućnu hemiju i ekoloških sredstva za čišćenje.