Sigel vezivo

Silikatno vezivo (“sigel”) FK (2-20% raspadača)

Silikatno vezivo („sigel”) FK  je vezivo na bazi vodenog stakla koje sadrži sredstvo za raspadanje (2-20%). Namenjeno izradi jezgara i kalupa silikatnim CO2    postupkom.

KarakteristikeVrednosti
Gustina1,526-1,576 g/cm3
Beod 50-53
Viskozitetod 1100-1600mPas
Molski odnos % SiO2/Na2O2,40-2,50

 

Proizvod%  Raspadača
FK2
FK 77
FK 1212
FK 2020

Više temperature livenja, odlivci i manji kalupi složenijih oblika otežavaju uklanjanje peska sa gotovih odlivaka (“raspadanje”, “izbijanje”) tako da za veće temperature livenja, komplikovanije i manje kalupe  treba koristiti silikatno vezivo sa više raspadača

PRIMENA:

Dodati vezivo u količini 4 -7% u odnosu na suv pesak i nakon umešavanja produvati sa CO2.

SKLADIŠTENJE:

U suvim prostorijama na temperaturama  od 5- 25 oC. Sudovi moraju biti uvek zatvoreni. Ukoliko se ipak zaledi vezivo se vraća u normalno stanje blagim zagrevanjem uz mešanje.Pri radu preduzeti mere opreza kao sa jakim alkalijama. 

PAKOVANJE:

Kontejneri, burad, autocisterne. Kupac donosi svoju ambalažu, ali moguće je postići dogovor oko silikatnog veziva sa ambalažom